|   
    |   
    |   
    |   
    |   
 
 ترانه باران
 حسين شريفي
  امتیاز: 2348
 مستند-تکراری
 هدیه شریفی
  امتیاز: 63
 اواز بدون موسیقی
 امیر عضد
  امتیاز: 24
 گزارش
 حدیثه ولیون
  امتیاز: 13
 موسیقی باکلام
 صابر نودولقی
  امتیاز: 13
 گویندگی
 مجید رحمتی
  امتیاز: 27
 
 
 اینجا شب نیست
 میلاد مدرسی
  امتیاز: 506
 دریا یا صحرا؟
 فاطمه سلیمانی
  امتیاز: 7
 ابر،آسمان قشنگ آبی
 معصومه رییس میرزایی
  امتیاز: 11
 
 
  امتیاز: 0
 خورشید پنهان...
 میلاد درویش
  امتیاز: 23
 آسمان/عشق/پرنده
 معصومه رییس میرزایی
  امتیاز: 14
 
 
 عشق راديو
 شهين پوستچي خراساني
  امتیاز: 654
 
 محمد توحیدی راد
  امتیاز: 19
 
 معصومه رییس میرزایی
  امتیاز: 0
 
 مریم پورعابدینی
  امتیاز: 56
 
 میترا مینایی
  امتیاز: 0
 
 
  امتیاز: 0
 
 
 عکس
 ستاره نادری
  امتیاز: 857
 سیگار
 شبنم امینی
  امتیاز: 173
 عکس
 ستاره نادری
  امتیاز: 857
 دست خطهای استادم
 نسرین اختیارپور
  امتیاز: 15
 
 زهرا پناهی توانا
  امتیاز: 14